HOME > Zlecenie ON-LINE

Zlecenie ON-LINERodzaj zamówienia

Numer - kod klienta:

Imię i nazwisko osoby zamawiającej *:

Telefon kontaktowy *:

E-mail *:

Rodzaj usługi *:

Rodzaj odpadu *:

Wielkość kontenera (m3):

Wielkość pojemników (litry):

Szacowana ilość odpadów w m3:

Adres dostarczenia kontenera

Ulica *:

Nr domu *:

Miejscowość *:

Data dostarczenia kontenera, pojemnika, wykonania usługi (dzień-misiąc-rok) *:

Dodatkowe informacje, uwagi (np.: godziny dostarczenia kontenera, kontener kryty, odkryty) *:

Dane do faktury

Rodzaj płatności:

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy *:

Adres - ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość *:

NIP *:

Losuj kod

Captcha

Przepisz kod*

* - pole obowiązkowe

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest SUEZ Południe Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu, przy ul. Jana Pawła II 37, e-mail: [email protected] (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] . Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Zamówienia, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Zamówienia. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Zamówienia. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów”.