Polityka Prwyatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SUEZ Południe Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu, przy ul. Jana Pawła II 37, e-mail: [email protected] (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] .

Inspektor Ochrony Danych

Olga Skotnicka
Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa,
e-mail:

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Zamówienia, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych.

Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Zamówienia. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Zamówienia. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Prawo do zmiany danych osobowych

Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów”.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Wprowadź numer klienta *

Wprować imię i nazwisko

Wprowadź adres firmy

Wprowadź telefon kontaktowy

Wprowadź e-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki SUEZ Małopolska Sp. z o.o., przy ul. Kosiarzy, 30-731 Kraków, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. w formie emaila i SMS dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Spółkę SUEZ Małoposlka Sp. z o.o., przy ul. Kosiarzy, 30-731 Kraków, połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług tej Spółki. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

* - pole obowiązkowe

Losuj kod

Captcha

Przepisz kod*